Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Arbetsplats där infrastruktur installeras

Gräv bara en gång

Bild från Vallastaden, KulvertstadenBild från Vallastaden, Kulvertstaden

Smart lösning vid nybyggnation

En Infrakulvert med livslängd på mer än 100 år, som sparar utrymme i tät stadsmiljö, går att serva och underhålla på ett smidigt sätt utan att gräva upp gator, är den perfekta lösningen för många miljöer.

Att gräva upp trasiga rör eller gräva för att dra ny infrastruktur i en stad kostar inte bara mycket pengar. Det påverkar trafik, miljö, kringboende och andra människor som rör sig i området. Med en Infrakulvert lägger du grunden för en fungerande och säker framtid som tar hänsyn till människors behov och miljö.

Då fler och fler människor flyttar in till städerna blir det allt vanligare att helt nya stadsdelar växer fram – då ska det räcka med att gräva en gång för vatten, avlopp, värme, kraftkablar, bredband och sophantering. En prefabricerad infrakulvert är därför en smart lösning vid nybyggnation jämfört med en traditionell VA-installation. Lösningen möjliggör även en snabb och effektiv installation.