Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Insidan på kulvert

Snabb installation

Installation av Weholite kulvert i VallastadenInstallation av Weholite kulvert i Vallastaden

Smart installation, enkelt underhåll

När en infrakulvert ska installeras prefabriceras den i olika längder beroende på förhållandena där den ska förläggas. I Vallastaden låg längderna mellan 4 till 32 m. Det är också möjligt att installera alla mediarören direkt i fabrik.

I Vallastadens tredje etapp, med alla rör färdiginstallerade när infrakulverten levererades, kunde man under goda förhållanden förlägga hela 90 meter kulvert per dag.

En vattentät kulvert skapar också bra klimat för ledningsnätet samt gör det enklare att rondera och inspektera infrastrukturen. Med en Infrakulvert kan service, inspektion och felsökningar av kablar och rör för vatten, avlopp, el, data, sopor, värme och kyla ske utan att störa stadens liv genom att behöva gräva upp gator och torg för underhåll.

Medan livet pågår som vanligt ovan jord med trafik och människor på språng i staden, kan inspektionen av stadens all underjordisk infrastruktur ske lugnt och tryggt i infrakulverten. Utrymmet i kulverten – där det också finns plats för fler installationer – är väl tilltaget varför servicepersonal har en bekväm och lättarbetad arbetsmiljö. Oavsett väder och vind ovan jord är det torrt och svalt i kulverten – temperaturen får inte överstiga 16 grader då den rymmer vattenledningar.

Teknologin med Weholite som används för att bygga Infrakulvertar har också paneler som möjliggör byggande av exempelvis kontrollkammare, pumpstationer, flödeskontrollkammare, ventilationskammare och flödesregulatorer.