Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Bild från Vallastaden där Infrakulvert används

Vallastaden

2 200 meter kulvert

Case Vallastaden

Marken blev värdefull med kulvert

Vallastaden är ett unikt projekt på många sätt. Genom att låta många aktörer genomföra just sina visioner om ett hållbart och bra boende, är mångfalden inspirerande stor. Men ett har alla gemensamt. Den underjordiska infrastrukturen ligger i samma kulvert.

Insidan på infrakulvertInsidan på infrakulvert

Samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug – är samlade i en 2,5 meter i diameter stor kulvert. Det enda som ligger utanför är dagvattenledningarna. Lösningen innebär att ledningsinfrastrukturen tar mindre plats och är 100 procent återvinningsbar. Dessutom gör den prefabricerade kulverten att värdefull mark har kunnat bebyggas och att gator sällan behöver grävas upp vid framtida underhåll.

Andra betydande fördelar med kulverten är att den möjliggör en grönare stadsdel då träds rötter får mer utrymme att växa. Vidare har man vågat arbeta med mer utsmyckning och finare material på trottoarer och andra områden, då risken för att man ska behöva gräva där igen är minimal. Vidare har kulverten en sopsug vilket innebär att de boende i stadsdelen slipper tung trafik i form av sopbilar. En annan viktig aspekt man inte får glömma är att man idag inte säkert kan veta vilken infrastruktur som behövs imorgon. Vilken stadsplanerare planerade till exempel för fiber för 30 år sedan? I en kulvert finns plats för ny infrastruktur.

Valet av kulvert till Vallastaden berodde också på att traditionell förläggning var nästintill omöjlig. Området hade mycket hög grundvattennivå, dåliga markförhållanden och marken innehöll lera, silt och berg. Kulverten möjliggjorde därför att mark som annars hade varit svår att bebygga genom kulvertlösningen plötsligt blev värdefull mark för bostäder.

Infrakulvert i korthetInfrakulvert i korthetVallastaden i korthetVallastaden i korthet