Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->

Case Lund

Akademiska Hus nyttjar byggrätt effektivare med Uponor Infrakulvert®

Akademiska Hus planerar med campusanläggningen Cassiopeia att bygga cirka 300 lägenheter i Lund. Delar av infrastrukturen under jord har lösts med en Uponor Infrakulvert®.

– Då infrastrukturen inte fick plats i befintlig gata blev lösningen att förlägga vår infrakulvert under huset, säger Jimmy Olsson på Uponor Infra Projektservice.

En kulvert på dryga 90 meter och med diametern 2200 mm är på plats och inkopplad. Uponor Infra har inte bara levererat den prefabricerade kulverten med alla mediarör på plats, utan även bistått med dimensionering, konstruktionsritningar och svetsning.

– För Akademiska Hus betyder lösningen med Uponor Infrakulvert® att de i högre utsträckning kan nyttja sin byggrätt. Kulverten ger även åtkomst över tid för att kunna besiktiga och utföra underhållsarbete, avslutar Jimmy.

Projektfakta
Location: Lund
Product system: Uponor Infrakulvert®
Färdigställt: 2023
Byggnadstyp: Kommunal mark
Projekttyp: Nybyggnation

Uponors roll
Weholite dimension 2200 mm SN8, 91 meter
Uponor Infra Projektservice
Dimensionering, konstruktionsritningar, svetsning