Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Fjärrkylesystem installeras i Helingsborgs hamn

Fjärrkylesystem

Case Fjärrkylesystem

Belönat vid FN:s klimatmöte

När Öresundskraft skulle välja lösning för sitt fjärrkylesystem i Helsingborgs hamn föll valet på Weholite – samma teknologi som används till infrakulvertar. Fjärrkylesystem är en effektivisering av nuvarande produktion. Genom att utnyttja havsvatten och låta värme från fjärrvärmenätet driva en absorptionskylmaskin, får fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden jämfört med kyla producerad med eldrivna kylmaskiner. Projektet belönades 2017 med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.

Arbete med Weholte kulvert, ÖresundskraftArbete med Weholte kulvert, Öresundskraft

Weholite – det hållbara valet  

Fjärrkylcentralen använder sig av Öresunds havsvatten för att producera fjärrkyla. Ett fullt utbyggt fjärrkylsystem likt detta kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner. Att använda havsvatten kräver emellertid stor försiktighet avseende miljö, hållbarhet och underhåll på grund av havets krafter, havsvattnets påverkan på material samt problem med påväxt av snäckor och havstulpaner.

Att Öresundskrafts val föll på Uponor Infra och Weholite var dock inte självklart från början. Vad det gällde pumpstationen, som med sin längd på 23 meter och dimensionen ID/YD 3500/3900 mm är Sveriges största, var tanken först att den skulle platsgjutas i betong. Öresundskrafts nyvunna kunskap om Weholites fördelar, den stora ekonomiska besparingen samt vetskapen om att betong riskerar att vittra sönder av havsvattnets påverkan, avgjorde dock valet. Med Weholite kunde pumpstationen prefabriceras på Uponor Infras fabrik i Fristad och transporteras till Helsingborg för att sedan sänkas på plats i ett våtschakt nära havet. Ett tillvägagångssätt vilket effektiviserar arbetet avsevärt.

Infrakulvert installeras i Helsingborgs hamnInfrakulvert installeras i Helsingborgs hamn

Valet av Weholite till intagsrören var mer naturligt – Weholite är mest kostnadseffektivt, har bäst hållbarhet och är enklast att underhålla jämfört med andra material och rörsystem. Öresundskraft krav var att varken rör eller pumpstation skulle behöva kemikalisk rengöring utan endast rengöras genom piggning, något som fungerar bra med PE-ledningar.

Uponor Infras totalentreprenad har bestått av projektledning, komplett leverans, svetsning och installation av intagsledning, pumpstation, cirkulations- och utloppsledning till två meter innan huslivet på centralen inklusive brunnar och polypigganordningar. Processen har från första skiss och beräkningar till markarbete, den komplicerade installationen samt återställande av mark utförts av Uponor Infra eller underentreprenörer till Uponor Infra.