Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Weholite kulvert till Sobacken, Borås

Framtidens avloppsrening

med Weholite

Case Avloppsreningsverk

Framtidens avloppsrening med Weholite

Sobacken med kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasframställning är en viktig del i den Borås satsning att göra staden fossilbränslefri. Syftet är att framtidssäkra stadens infrastruktur och energisystem. När systemlösning för avloppsreningsverket rör och kopplingar mellan bassängerna skulle väljas föll valet på samma teknologi som används till infrakulvertar – Weholite.

Arbete med infrakluvert på Sobacken, BoråsArbete med infrakluvert på Sobacken, Borås

Fokus på framtida hållbarhet
Sobacken med ett nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt tillbyggnad av biogas-framställning påbörjades våren 2015. Projektet väckte såväl nationell som internationell uppmärksamhet för sitt fokus på framtida hållbarhet. Sobacken ska bland annat garantera fjärrvärmeleveranser till Boråsarna, ha kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten, försörja hushållens avloppsrening samt uppfylla Borås stads högt satta miljömål för förnybar el.

Ansvar från skiss till installation
Avloppsreningsverket kräver säkra rör och kopplingar mellan bassängerna där rening av avloppsvattnet sker. Entreprenörens val föll på Weholite som systemlösning i dimensionerna 1400–2200 mm. Uponor Infras bidrag till den komplexa byggnationen avser emellertid inte endast leverans av Weholite. Det omfattar även såväl projektledning och teknisk support som design och beräkningar, skräddarsydda produkter och fältservice med installation på plats – allt sammanhållet och koordinerat av Uponor Infra Projektservice.

Att valet föll på Weholite istället för traditionella lösningar med rör i rostfritt eller betong, berodde främst på Weholites stora flexibilitet och enkelhet att arbeta med. Genom att använda Weholite kunde det mesta förtillverkas och skräddarsys hos Uponor Infra. På så sätt minimerades komplicerade moment på plats där såväl dåligt väder som besvärliga miljö- och markförhållanden kunnat försvåra arbetet. När de förtillverkade delarna levererades till Sobacken kallades Uponor Infras fältservice in för svetsning och installation. Med prefabricerade delar kunde installationen genomföras snabbt och säkert vilket sparat både tid och pengar.