Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Artikel

Vem vet om hur vi bor om hundra år?

– En stor skillnad, som inte bara har med infrakulverten att göra, är att vi under projektering och byggnation i Vallastaden bara behövde arbeta med en organisation och en kontakt hos Tekniska verken för all förläggning. Det var väldigt smidigt.

Didrik Holm är delägare i Urban Properties som själva eller tillsammans med andra förvärvar och utvecklar kommersiella- och bostadsfastigheter samt mark. Byggnationen han refererar till är flervåningshuset iValla i trä ritat av Omniplan Arkitekter som stod klart år 2017. iValla belönades bland annat med Östergötlands Arkitekturpris 2017.

– Vi var tidigt ute med att bygga massivt trähus. Dessutom är det inte bara förläggningen i en infrakulvert som är speciellt med iValla, utan även infrastrukturen i huset har en modern och flexibel lösning. Schakten ligger i brandgavlarna och el, vatten och avlopp ligger vågrätt i installationsgolv. På så vis kan allt som kräver röranslutning placeras var som helst vilket gör det enkelt att bygga om i lägenheterna utifrån en kanske ny familjesituation.

För Urban Properties är det viktigt att tänka flexibelt för framtiden. Didrik Holm menar att det är svårt att veta hur människor vill bo om tio eller hundra år. Det är även knepigt att sia om teknisk utveckling eller vilka behov de boende kommer att ha. Här säkrar såväl infrakulvert som installationsgolvet snabb anpassning till nya förhållanden.

– Infrakulverten är utmärkt för stora stadsutvecklingsprojekt. Vem vet hur servisanslutningen ser ut i framtiden? Kanske behöver en fastighet kraftigare elkabel eller så kanske klimatförändringar ökar behovet av fjärrkyla. Då är det enkelt med en kulvert.

Nu bygger Urban Properties återigen i Vallastaden. Denna gång är det ett hyreshus ritat av Krupinski/Krupinski Arkitekter. De 25 resurseffektiva tvårumslägenheterna med relativt låg hyra riktar sig till studenter, små studentfamiljer och universitetsanställda. Även denna gång bygger man i trä.

– Det här blir en intressant byggnad som ska stå klar i höst. Våningsplanen staplas på varandra. Infrakulverten ligger endast någon meter från huset vilket är väldigt praktiskt. Vi bygger hus och lägenheter för att det ska vara anpassningsbara åtminstone hundra år framåt, då är det bra att inkommande infrastruktur också är det, avslutar Didrik Holm.