Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Insidan på infrakulvert
Artikel

Sparad mark till bebyggelse

Uppskattningarna är att för varje meter kulvert som byggts har 3 – 4 kvadratmeter mer mark kunnat bebyggas, skriver Svensk Byggtjänst.

Läs hela artikeln