Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Installation av Weholite kulvert i Vallastaden
Artikel

Samlar alla vitala funktioner

Film och artikel från Byggindustrin om hur Infrakulverten växt fram i Vallastaden – utmaningar, möjligheter och samarbeten.

 

Läs hela artikeln