Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Artikel

Säkerhet i kulverten: Skydd mot Intrång och översvämningar

Hej Lars-Erik Hammström, gruppchef för underhåll på Tekniska verken i Linköping, hur hanterar ni heta arbeten i Vallastadens Uponor Infrakulvert?
– Enligt samma rutiner som alla andra heta arbeten. Tillståndsansvarig kontrollerar arbetsplatsen före, under och efter jobb samt att de som ska utföra jobbet har giltig HA utbildning och rätt utrustning. Det enda som skiljer sig här mot ordinarie HA är att säkerhetsställa en extra utrymningsväg.

Hur genomför man ett säkert arbete i kulverten?
– Alla arbeten som utförs i kulverten måste anmälas i förhand till tre personer. En stor anledning till detta är att vi måste ha koll på var människor befinner sig i kulverten i händelse av personräddning. I förhandsanmälan måste vi ha mobilnummer, ansvarig arbetsledare, vem som utför arbetet, var jobbet utförs, datum, klockslag och vilka utrymningsvägar man tänker sig.

Hur förhindrar man översvämningar och intrång?
– Samtliga kammare i kulverten är nivåövervakade med flottörer som larmar om det blir vatten. Sedan har vi olika rutiner på avstängningsåtgärder beroende på om det är kallvatten eller fjärrvärme. Vi på fjärrvärmen har färdiga avstängningsplaner framtagna. När det kommer till inbrott så har vi inbrottslarm installerat, och beroende på om inbrottslarmet löser ut på arbetstid eller efter arbetstid så hanterar vi det genom olika rutiner.