Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Artikel

Plast är den bästa lösningen för vår infrastruktur

Att förlägga en Uponor Infrakulvert® är hållbart på många olika sätt. Kulverten är slitstark, återvinningsbar, lätt att transportera och installera samt har en lång livslängd – över 100 år. Men hur hållbara är tillverkarna Uponor Infra? Vi frågade Annika Georgsson, Marketing Coordinator på företaget.

Vilka är era senaste konkreta åtgärder för att bidra till ett mer hållbart samhälle?

– Uponor Infra har lanserat de första fossilfria plaströren, Ultra Rib 2 Blue och IQ Blue med upp till 70 procent koldioxidreducering. Vår tillverkningsenhet i Fristad körs på grön el och fjärrvärme, våra truckar och lastmaskiner drivs med biogas, vi innehar ISCC PLUS Certifikat och vi blandar i cirka 15 procent återvunnet råvarumaterial i våra plaströrssystem vid tillverkning.

Är plasten fortsatt den överlägset bästa lösningen för infrastruktur som vatten och avlopp?

– Ja, plast är definitivt den överlägset bästa lösningen för vår infrastruktur eftersom plastmaterial är helt återvinningsbara i slutet av sin livstid. Dessutom har ju Uponors plaströrssystem en livslängd på 100 år och i vissa fall på över 100 år.

Hur arbetar Uponor Infra övergripande med hållbarhet?

– Vi jobbar mycket med hållbara produkter och tjänster och vi följer de mål som Uponorkoncernen valt från FN:s klimat- och miljömål. Självklart minskar vi vår miljöpåverkan genom att kontrollera vatten- och energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Vad gör Uponor Infrakulvert® till en hållbar lösning?

– Först och främst tillverkas de i plast med en livslängd på över 100 år. Tillverkningsmetoden gör även infrakulverten helt vattentät vilket gör att den kan installeras i svåra markförhållanden som med till exempel hög grundvattennivå. En annan stor fördel är att den tillverkas helt efter kundens behov. På så vis kan vi prefabricera och leverera kompletta infrakulvertar med kundens val av mediarör, redan på plats i kulverten, vilket förkortar installationstiden markant och därmed också koldioxidutsläppen från arbetsfordon och maskiner.

I vilka projekt skulle du säga att man både på kort och lång sikt får ut mest av en Uponor Infrakulvert®?

– Jag skulle säga vilket infrastrukturprojekt som helst. En infrakulvert är alltid en smart lösning både för installation, förnyelse och underhåll!