Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Martin Ansell Schultz från Tekniska Verken
Artikel

Infrakulvertens alla fördelar

Martin Ansell Schultz från Tekniska Verken i Linköping berättar om och visar infrakulvertens alla fördelar i en kort promenad genom både Vallastaden och infrakulverten.