Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Insidan på infrakulvert
Artikel

Bra i förtätade stadsmiljöer

Affärsliv.com om det unika projektet i Linköping: ”Man insåg tidigt att det nästan var omöjligt att lägga VA traditionellt i detta fall”.

Läs hela artikeln