Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->
Artikel

Anpassat efter nytta och behov

I Vallastaden ligger elcentralen under jorden vilket kanske inte är optimalt för elnätsbolag. Vi frågade Christian Cleber, ‎Head of Department Network Development på Tekniska verken, om det är nödvändigt eller om det finns det andra alternativ?

– Det finns inte några fördelar utifrån elnätsbolaget att ha elcentralerna under jord, utan de hade gärna fått placeras ovan jord. Det hade bland annat underlättat både mindre byggkraftsanslutningar samt större byggkraftanslutningar som kräver en tillfällig transformatorstation. Läs hela intervjun på Kulvertstaden.

När det gäller utökningar och kompletteringar är detta, isolerat till elnätsbolaget, mer kostsamt och tidskrävande än traditionell förläggning, dessutom försämras överföringsförmågan för varje ny kabel som förläggs på kabelstegarna i kulverten. Det ska dock vägas mot de störningar på samhället som en traditionell komplettering orsakar med uppgrävda gator och blockerade vägar för näringsidkare och industri – att undvika detta är ju några av huvudargumenten för en Infrakulvert. En Infrakulvert och dess ingående ledningar ska alltid vara anpassade efter behovet och nyttan och vägas mot en traditionell förläggning