Välkommen på kulvertevent lorme ipsum dolor sit. 23/2 19:00, Stadsgatan 1. Läs mer ->

Artiklar och nyheter

Vill du veta vad som skrivs och sägs om infrakulvert så har vi samlat en del artiklar och filmer här. Är du själv från media och vill veta mer om infrakulvert så ta kontakt med Uponor Infra eller Tekniska Verken.

Artikel

Avhandling godkänd

Filip Bergman på Linköpings Universitet har intresserat sig för Uponor Infrakulvert ända sedan den första kulverten invigdes i Linköpings innovativa stadsdel Vallastaden år 2017. Med

Läs mer
Artikel

Infrakulvert eller traditionell förläggning?

Han gjorde sin examensuppsats om utveckling av beräkningsverktyg för LCC- och LCA-beräkningar på ledningsbunden infrastruktur under jorden vid två olika förläggningstekniker: konventionell förläggning och förläggning

Läs mer
Artikel

Anpassat efter nytta och behov

I Vallastaden ligger elcentralen under jorden vilket kanske inte är optimalt för elnätsbolag. Vi frågade Christian Cleber, ‎Head of Department Network Development på Tekniska verken,

Läs mer