Hej!
Kolla in livet
i kulvertstaden.

Infrakulvert på Uponor.se

All infrastruktur på en plats

Vad säger du om en lösning där du lägger vatten, avlopp, värme, el, fiber, fjärrvärme, bredband och sophantering i en kulvert, och slipper gräva upp gator vid utbyggnation, renoveringar eller eventuella fel? Smart förmodligen.

Värdefull mark kan bebyggas

Med all infrastruktur samlad i en kulvert frigörs mark som kan bebyggas. Den byggbara ytan kan öka med 3–4 kvm per meter kulvert.

Läs mer

Gräv bara en gång

Med traditionella lösningar måste gator grävas upp vid utbyggnation och renovering med stor inverkan på samhälle, trafik och miljö.

Läs mer

Snabb installation

En infrakulvert prefabriceras i olika längder för enkel installation. Mediarören kan dessutom installeras direkt i fabrik.

Läs mer
Arbete med infrakulvertArbete med infrakulvert
Case

Storsatsning vid Skånes universitetssjukhus

Det nya sjukhusområdet i Malmö beskrivs som en av Region Skånes största satsningar någonsin. Den hållbara kulvertlösningen som Uponor Infra har skapat för sjukhuset ingår i denna storsatsning

Malmö
Case

Testinstallation av infrakulvert med stor potential

Sollentuna kommun har utfört en testinstallation av 50 meter infrakulvert för ett tryckrör i befintlig stadsmiljö i Väsjöområdet. Efter att ha påbörjat arbetet med en traditionell förläggning, visade den sig vara både dyr och tidskrävande. I ett samtal med Sollentunas projektansvarige konsult Jonas Tjernberg förklarar han varför lösningen med Uponor Infras infrakulvert istället blir en hållbar lösning på lång sikt.

Testinstallation
Överblickvy VallastadenÖverblickvy Vallastaden
Case

Vallastaden med 2 200 meter kulvert

I september 2017 öppnade Sveriges genom tiderna största bo- och samhällsexpo – Vallastaden i Linköping. Idag är det en stadsdel präglad av en långtgående vision om hållbart och socialt liv. Under stadsdelens mångfacetterade, täta och småskalig bebyggelse löper 2,2 km infrakulvert med all underjordisk infrastruktur.

Vallastaden

Stort intresse kring framtidens infrastruktur

Artikel

Infrakulvert eller traditionell förläggning?

Han gjorde sin examensuppsats om utveckling av beräkningsverktyg för LCC- och LCA-beräkningar på ledningsbunden infrastruktur under jorden vid två olika förläggningstekniker: konventionell förläggning och förläggning

Läs mer
Artikel

Anpassat efter nytta och behov

I Vallastaden ligger elcentralen under jorden vilket kanske inte är optimalt för elnätsbolag. Vi frågade Christian Cleber, ‎Head of Department Network Development på Tekniska verken,

Läs mer